خرید و فروش کلیه تجهیزات پیشرفته نقشه برداری و لوازم جانبی
کالیبراسیون
آموزش
اجاره
انجام کلیه پروژه های نقشه برداری
تهیه نقشه UTM
اضافه نمودن اندازه گیری لیزری به دوربین های تلسکوپ بزرگ لایکا
رفع ایراد نرم افزاری دوربین های توتال استیشن لایکا