کالیبراسیون

شرکت ارک نقش اراس تبریز مفتخر است که برای اولین بار در شمال غرب کشور می تواند کلیه ایردات نرم افزارهای توتال استیشن لایکا را در کمترین زمان ممکن رفع نمایید.

کالیبراسیون دستگاه های توتال استیشن

کالیبراسیون تئودولیت های دیجیتالی

کالیبراسیون ترازیاب ها

تعمیرات GPSهای دستی